AMATA ผนึก “Sinotech” ตั้ง “อมตะ จีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์” ลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

AMATA ผนึก "Sinotech Engineering Consultants" ตั้ง "อมตะ จีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์" ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ลบ. ลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งความตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2563 ว่า บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุน Sinotech Engineering Consultants, Ltd นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนตั้งบริษัท “บริษัท อมตะ จีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการพัฒนาแบบผสมผสาน

โดย AMATA ถือหุ้นในสัดส่วน 80.01% ขณะที่ Sinotech Engineering Consultants, Ltd ถือหุ้นในสัดส่วน 19.99%

คำค้น