SUPEREIF อวดกำไรปี 63 โตทะลักเกือบ 5 เท่าตัว แตะ 680 ลบ. รับรายได้กระฉูด

SUPEREIF อวดกำไรปี 63 โตทะลักเกือบ 5 เท่าตัว แตะ 680 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 119 ลบ. รับรายได้กระฉูด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้รวมเท่ากับ 843.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.5% จากปีก่อน เนื่องจากปี 2563 เป็นปีแรกที่กองทุนเข้าลงทุนเต็มปี ทั้งนี้ รายได้อื่น คือ เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

อีกทั้ง รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 193.1% จากปีก่อน เป็น 646.7 ล้านบาท

คำค้น