CRD ปี 63 ขาดทุนเพิ่มเป็น 91 ลบ. เจอผลกระทบ “โควิด” ทำรายได้รับเหมาลด

CRD ปี 63 ขาดทุนเพิ่มเป็น 91 ลบ. เจอผลกระทบ "โควิด" ทำรายได้รับเหมาลด

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.63 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลง 43.26% โดยสาเหตุที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19 ลูกค้าของบริษัทหลายโครงการชะลอแผนงานก่อสร้างออกไป จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างและรับรู้รายได้ของงานดังกล่าวได้

คำค้น