XO ประกาศจ่ายปันผล 0.44 บ. พร้อมออกวอร์แรนต์แจกผู้ถือหุ้น 3.5 ล้านหน่วย

XO ประกาศจ่ายปันผล 0.44 บ. พร้อมออกวอร์แรนต์แจกผู้ถือหุ้น 3.5 ล้านหน่วย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.44 บาทต่อหุ้นวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 9 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 2564

ขณะที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน 3,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“XO-WB”) จัดสรรให้กับกรรมการและพนักงาน(ESOP) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 3,500,000 หน่วย โดยไม่คิดราคาเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย

คำค้น