สมุทรสาคร เจอผู้ป่วยโควิดใหม่ 54 ราย-ปทุมฯ 36 “สธ.” ย้ำกลุ่มโยงตลาดพรพัฒน์ สังเกตอาการ

สมุทรสาคร เจอผู้ป่วยโควิดใหม่ 54 ราย-ปทุมฯ 36 “สธ.” ย้ำกลุ่มเชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 54 ราย จากวันก่อนที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 14 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างชาติ 12 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 ราย เป็นคนไทย 26 ราย ต่างชาติ 14 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,167 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 189,829 ราย

ด้าน สสจ.ปทุมธานี รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 36 ราย จากวันก่อนที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 27 ราย เป็นคนไทย 20 ราย ต่างชาติ 7 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 9 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 494 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 26,970 ราย

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ย้ำผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ หรือโทร.สายด่วน 1422