“พาณิชย์” เผยศก.ทั่วโลกฟื้น หนุนส่งออกไทย ม.ค. โต 0.35 % ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน

“พาณิชย์” เผยศก.ทั่วโลกฟื้น หนุนส่งออกไทย ม.ค. โต 0.35 % ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน ม.ค.64 โดยการส่งออกไทยมีมูลค่า 19,706.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 0.35% จากตลาดคาด 0.6-2.7% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,908.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5.24% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 202.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การส่งออกของไทยเดือนม.ค.ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนธ.ค. ปีก่อน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมูลค่าส่งออกยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (18,319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 เริ่มเห็นผลชัดเจนและกระจายในวงกว้าง

ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ น้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัย ขยายตัวสูง 7.57% YoY สะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจจริง (Real Seactor)