THG รายได้ลด ฉุดกำไรปี 63 วูบ 86% ยังใจดีแจกปันผล 0.30 บ.

THG รายได้ลด ฉุดกำไรปี 63 วูบ 86% มาที่ 62.43 ลบ. จากปีก่อน 462.39 ลบ. ยังใจดีแจกปันผล 0.30 บ. ขึ้น XD 12 มี.ค.64 เคาะจ่าย 21 พ.ค.64

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 7,315 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จาก 8,232 ล้านบาท โดยธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 6,913 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จาก 7,461 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยต่างประเทศยังไม่สามารถกลับมาใช้บริการได้ ประกอบกับผู้ป่วยในประเทศยังคงหลีกเลี่ยงการมาใช้ บริการที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นสาเหตุให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ขณะเดียวกันธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.3 จาก 756 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้ายังชะลอการตัดสินใจโอนห้องในโครงการจิณณ์เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในปี 2563 THG มีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องพักอาศัยจำนวน 19 ห้อง เมื่อเทียบกับปีก่อนมียอดโอนห้องจำนวน 88 ห้อง ในส่วนของการขายเครื่องมือแพทย์เนื่องจากมาตรการการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะคลินิกทันตกรรมปิดการให้บริการ จึงทำให้ยอดขายเครื่องมือทันตกรรมลดลง

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มี.ค.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564

คำค้น