หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 24ก.พ.64

TOP

60.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อที่ 68.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ 60.50 บาท

แนวรับ     59.00          58.50

แนวต้าน    64.00          66.00

Stop Loss 57.50 บาท

 

PTTGC

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern ขึ้นจาก Strong Support เป็นการยืนยันสัญญาณซื้อระลอกใหม่ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือมี Target ของสัญญาณซื้อที่ 68.50 บาท

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ     63.00          62.00

แนวต้าน    66.00          67.00

Stop Loss 61.50 บาท

 

CPN

54.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นของสัญญาณซื้อที่ 60.75 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ 54.50 บาท

แนวรับ      53.00          52.50

แนวต้าน     58.00          60.00

Stop Loss  51.00 บาท

 

IVL

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern ขึ้นจาก Strong Support เป็นการยืนยันสัญญาณ Rebound ในแนวโน้ม Sideway ระหว่าง 37.50 – 42.00 บาท

กลยุทธ์  ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ      39.00          38.00

แนวต้าน     41.00          42.00

Stop Loss  37.00 บาท