EFORL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

EFORL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ และปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 7,758,620,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ในราคา 0.075 บาท/หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รองรับแผนขยายธุรกิจ เครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6 จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น