บอร์ด RCL ไฟเขียวซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ มูลค่า 74 ลบ. หวังทดแทนลำเก่า

บอร์ด RCL ไฟเขียวซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำ ขนาดบรรทุก 1,084 ทีอียู มูลค่า 74 ลบ. หวังทดแทนลำเก่า

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯทำสัญญาซื้อเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมทดแทนเรือเก่าของกลุ่มฯ กับบริษัท เธียร เอเซีย จำกัด จำนวนบรรทุก 1,084 ทีอียู ราคา 2.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 73.60 ล้านบาท เป็นราคาซาก (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 30 บาท)

คำค้น