“ตู่” ลงแส้ “ดาวฤกษ์” ถอดส.ส.เดียร์ พ้นวิปรัฐฯ เซ่นปมโนโหวตหนุน “ศักดิ์สยาม”

“ตู่” ลงแส้ “ดาวฤกษ์” ถอดส.ส.เดียร์ พ้นวิปรัฐฯ เซ่นปมโนโหวตหนุน “ศักดิ์สยาม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 76/2564 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบของรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่น

โดยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

ให้มีคณะกรรมการ 12 คน ประกอบด้วย

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย

น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคภูมิใจไทย

นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ

น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ

นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มเติม 3 คน ประกอบด้วย

นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม

ทั้งนี้ คำสั่งลงนาม ณ วันที่ 23 มี.ค. 2564

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ ยังปรับ ส.ส.พรรคออกจากวิปรัฐบาล เช่น น.ส.วทันยา วงษ์โอภาษี ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายศิริพงษ์ รัศมี ส.ส.กทม. กลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์ ในพรรคพลังประชารัฐ ที่โหวตงดออกเสียงให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา