“อมร ทรัพย์ทวีกุล” เก็บ NEX ดันสัดส่วนแตะ 0.75% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10

“อมร ทรัพย์ทวีกุล” เก็บหุ้น NEX เพิ่ม 0.53%! ส่งผลให้ถือหุ้น 12.53 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนแตะ 0.75% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยออกมาวันที่ 26 มี.ค.2564 ได้ปรากฏชื่อ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NEX มีการทำรายการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 จำนวน 8,800.000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.53%) ในราคาหุ้นละ 5.13 บาท มูลค่าการซื้อขาย 45.14 ล้านบาท ทั้งนี้หลังจากทำรายการส่งผลให้ถือหุ้นเป็น 12,625,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นการซื้อเพิ่มจากก่อนหน้าที่เข้าไปถือหุ้นอยู่แล้วจำนวน 3,825, 000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.23%

โดยการเข้าไปถือหุ้น NEX ของ นายอมร ทรัพย์ทวีกุลมีคำถามตามมาว่าหรือนี่อาจจะเห็นอะไรดีในตัวหุ้น NEX หรือการเข้าไปถือหุ้นจะมีดีลจะทำอะไรหรือเปล่า? กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพราะทางนายอมร คือบิ๊กของ EA ที่นั่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้หลังจากทำรายการซื้อหุ้น NEX จะเห็นว่า นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กลายมาถือหุ้นจำนวน 12,625,000 หุ้น สัดส่วน 0.75% ก็จะส่งผลให้ขึ้นแท่นกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 10 แทน นาง ประจิตรา วรนาวิน ที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 12,530,000หุ้น สัดส่วน 0.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เมื่อดูจากจำนวนหุ้นแม้ว่าสัดส่วนจะเท่ากัน โดยเมื่อหากดูจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ก.ย.2563 โดยโชว์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบัน  

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ก.ย.2563 ปรากฏลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังต่อไปนี้ 1. บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด ถือหุ้นอยู่จำนวน 670,000,000 หุ้น สัดส่วน 40.01% 2.าย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา ถือหุ้นอยู่จำนวน 323,000,000 หุ้น สัดส่วน 19.29% 3. นาย บุญเอื้อ จิตรถนอมถือหุ้นอยู่จำนวน 100,000,000 หุ้น สัดส่วน 5.97% 4. น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท ถือหุ้นอยู่จำนวน 89,562,500หุ้น สัดส่วน 5.35% 5. นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ถือหุ้นอยู่จำนวน 52,050,000 หุ้น สัดส่วน 3.11%

6. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล ถือหุ้นอยู่จำนวน 35,153,800 หุ้น สัดส่วน 2.10% 7. นาย เอกภาพ ดวงแก้ว ถือหุ้นอยู่จำนวน30,975,000 หุ้น สัดส่วน 1.85% 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นอยู่จำนวน 17,770,208 หุ้น สัดส่วน1.06% 9. น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา ถือหุ้นอยู่จำนวน 13,390,000 หุ้น สัดส่วน 0.80% 10. นาง ประจิตรา วรนาวิน ถือหุ้นอยู่จำนวน12,530,000 หุ้น สัดส่วน 0.75% 11. นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร ถือหุ้นอยู่จำนวน 8,812,600 หุ้น สัดส่วน 0.53%

คำค้น