RT คว้างานใหม่เพิ่ม 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 350 ลบ.

RT คว้างานใหม่เพิ่ม 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 350 ลบ.

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ในเดือนมีนาคม 2564 รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 358,499,208.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยอยู่ระหว่างรอเรียกทำสัญญา ได้แก่

1.โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีย่อยคลองกระเทียม จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน แทนสถานีย่อยขนาดเล็กวัดบำเพ็ญ ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณถนนหม่อมเจ้าสง่างาม จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการ 51,718,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ จากกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 280,337,120.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงไหล่เขาฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จากกรมชลประทาน มูลค่าโครงการ 26,444,088.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง – วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง

คำค้น