สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 44.46 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 44.46 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
E1VFVN3001 1 1,600,000 44,464 27.79
NOBLE-W2
1 4,000,000 6,800 1.7
AQ <C> 1 5,000,000 52 0.01