ZMICO ควัก 45 ลบ. ตั้ง “เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์”-“พีเค แลนด์ฯ” ลุยธุรกิจโฮลดิ้ง

ZMICO ควัก 45 ลบ. ตั้ง "เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์"-"พีเค แลนด์ฯ" ลุยธุรกิจโฮลดิ้ง

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZMICO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 มีมติจัดตั้ง บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

พร้อมทั้งจัดตั้ง บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 44,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 440,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำค้น