สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 515 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 515 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX 1 10,000,000 515,000 51.5
E1VFVN3001 1 1,405,000 39,986 28.46
SCN
1 1,750,000 3,955 2.26