SIS ปี 64 สดใสต่อเนื่อง

มีการวิเคราะห์กัน SIS จะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวในไตรมาส 1/2564 และต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 2/2564 เนื่องจากมีประเด็นสำคัญสนับสนุน

คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS จะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะขยายตัวในไตรมาส 1/2564 และต่อเนื่องไตรมาส 2/2564 เนื่องจากมีประเด็นสำคัญสนับสนุน

1.รายได้กลุ่มผู้บริโภคจะขยายตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์ของขาดที่กลับมาดีขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ IoT ที่นำเข้าจากจีน (บริษัท start-up ที่ได้ร่วมมือกับ Xiaomi) และเพิ่มรายได้ช่องทางออนไลน์ ภายหลังจากที่บริษัทได้พัฒนาและวางระบบให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบและขายทาง online ได้มากขึ้น

2.ประเมินรายได้กลุ่ม Value-added จะเพิ่มขึ้นสูง โดยเฉพาะรายได้ของ cybersecurities จากการบังคับใช้พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และ Cyber Act ที่หนุนให้ภาครัฐจะเข้ามาใช้บริการ และ/หรือ ออกมาตรการมาบังคับภาคธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธนาคาร

3.ยอดขายสมาร์ตโฟน Xiaomi จะยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับล่าง (ราคาขายต่ำกว่า 5 พันบาท) นอกจากนี้บริษัทประเมินว่า Xiaomi จะไม่มีการเลื่อนการเปิดตัวสินค้าในปี 2564 เหมือน Samsung ที่จะไม่มีการเปิดตัว Note serie ในปี 2564

4.คาดธุรกิจ cloud ปี 2564 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 100% ต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 100% ตามความต้องการที่อยู่ในระดับสูง และประเมินว่ามีโอกาสที่จะ Spin-off ธุรกิจในปี 2565

5.อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการ ERP สำหรับการให้บริการ data center และ cloud service ให้กับลูกค้า end user เพื่อลดต้นทุนในการวางระบบ SAP

นอกจากนี้ บล.เคทีบีเอสที ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับ Gartner forecast ที่ประเมินอัตราการขยายตัวของสินค้ากลุ่ม software และ devices ในไทยปี 2564 ที่เพิ่มขึ้น 14% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งยอดขายกลุ่มสมาร์ตโฟนทั่วโลกที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 11% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายกลุ่ม 5G เพิ่มขึ้นเป็น 35% จากยอดขายสมาร์ตโฟนรวม

ทั้งนี้ ประเมินว่ารายได้บริษัทจะขยายตัวจากยอดขายกลุ่มสมาร์ตโฟนที่สูงขึ้น, การใช้ data center และ cloud business เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานด้าน IT ของลูกค้า รวมทั้งสถานการณ์สินค้าที่ขาดตลาดทยอยกลับมาเป็นปกติในครึ่งหลังของปี 2563 อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายใหญ่เหมือนปี 2563 ที่ 97 ล้านบาท

ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 165,616,595 หุ้น 47.29%
  2. THAI ALLIANCE CO.,LTD. 58,893,875 หุ้น 16.82%
  3. นายชวลิต จรัสโชติพินิต 15,000,000 หุ้น 4.28%
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,778,917 หุ้น 2.51%
  5. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,522,000 หุ้น 1.29%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายลิม เคีย เม้ง ประธานกรรมการ
  2. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายฮวี ไฮ ลิม กรรมการ
  4. นางลิม ฮวี นอย กรรมการ
  5. นายเคีย ฮอง ลิม กรรมการ