สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TPIPL มูลค่าสูงสุด 2.96 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TPIPL มูลค่าสูงสุด 2.96 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TPIPL
6 1,339,783,010 2,960,920 2.21
BDMS 4 19,851,200 426,661 21.49
BOL 1 24,600,000 216,480 8.8
AI 3 51,000,000 171,360 3.36
SIMAT 5 15,000,000 69,500 4.63
RS 1 2,000,000 50,000 25
SKR 1 5,000,000 40,000 8
MEGA 1 1,166,900 39,400 33.76
MTC 1 544,100 36,063 66.28
AOT 1 500,000 32,938 65.88
IVL
3 422,200 18,523 43.87
S5013P2106D 1 15,000,000 16,936 1.13
E1VFVN3001
2 523,000 14,979 28.64
MINT13C2106A 3 40,000,000 8,400 0.21
PTT 1 210,600 8,319 39.5
BGRIM 2 180,300 7,798 43.25
DELT13C2106B 1 15,000,000 7,350 0.49
ANAN 2 3,200,000 7,296 2.28
DIF 1 384,600 4,999 13
TOP 2 77,500 4,321 55.75
KBANK 1 23,900 3,466 145
SCC13C2107A
2 5,000,000 3,075 0.62
MINT-F 1 100,000 2,701 27.01
SKY
1 133,800 1,552 11.6
PTG 1 30,100 608 20.2
CENTEL 1 15,700 518 33
WICE 1 31,100 187 6
WORK 1 5,000 105 21
GLOBAL 1 4,500 94 20.9
WHA
1 16,700 56 3.34
TPAC 1 600 7 11.4
ADVANC-F 1 13 2 170
BDMS-F 1 87 2 21.5
EGCO-F 1 8 1 179.5