เปิดตัวเลขวัคซีน “โควิด-19” ไทยฉีด 323,989 โดส ส่อรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน!

เผยตัวเลขวัคซีน "โควิด-19" ล่าสุด "ไทย" ฉีด 323,989 โดส ส่อรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ที่เปิดเผยล่าสุดโดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันนี้ (7 เม.ย.) ระบุว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้ว 323,989 โดส

โดยมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว 274,354 คน และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 49,635 คน ในจำนวนนี้มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 4 คน

ขณะที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าอัตราของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ต่อจำนวนประชากรไทย ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ โดยประเทศไทยมีอัตราการฉีดวัคซีนประชาชนสูงกว่าเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลลิปปินส์ เวียดนาม ลาว และบรูไน

ส่วนประเทศที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนต่อประชากรสูงสุดในกลุ่มอาเซียนคือสิงคโปร์ ฉีดวัคซีนประชาชนไปแล้ว 13.3% ของประชากรทั้งประเทศ