KTB ผนึก “เครดิตบูโร” เปิดบริการเช็กเครดิตสกอริ่งผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลใน 24 ชม.

KTB ผนึก "เครดิตบูโร" เปิดบริการเช็กเครดิตสกอริ่งผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลใน 24 ชม.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ขยายช่องทางบริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารับรายงานได้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง นับจากทำรายการและชำระเงินสำเร็จ สะดวกรวดเร็วกว่าการเลือกรับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ที่ต้องรอภายใน 7 วันทำการ ทำให้ลูกค้ารู้สถานะหนี้ มีวินัยทางการเงินและสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำค้น