ภูเก็ตสั่งปิด 3 ผับดังจัดปาร์ตี้ แพร่โควิด-ยกระดับคุมเข้มทางเข้าออก บก-น้ำ-อากาศ

ภูเก็ตสกัดโควิดลาม สั่งปิด 3 ผับดังจัดปาร์ตี้แพร่เชื้อ-ยกระดับคุมเข้มทางเข้าออก บก-น้ำ-อากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 8 เม.ย. 64) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2564  โดยที่ประชุมได้พิจารณา ร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต  เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19  สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมมีมติ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดจะไม่มีการกักตัว แต่จะยกระดับ เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ ทั้งนี้ เน้นย้ำเรื่องรักษามาตรการของกรมควบคุมโรค คือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและโหลดแอปหมอชนะ หรือ D M H T T อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติมติให้ปิดสถานบันเทิง 3 แห่ง ใน อ.กระทู้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เม.ย. 64 ประกอบด้วย

1.ร้านคาเฟ่ เดลมา ตั้งอยู่เลขที่ 118/19 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

2.ร้านอิลลูชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

3.ร้านเชลเทอ ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

และให้ทำความสะอาดสถานที่ทั้งหมด รวมทั้งให้พนักงานที่ทำงานในร้าน และผู้ที่เข้าไปร่วมงานปาร์ตี้ ระหว่างวันที่ 2 -3 เม.ย. เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล รวมทั้งกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

ขณะที่ล่าสุดมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 10 ราย จากเมื่อวาน 8 ราย โดย 2 รายที่พบเป็นผู้ที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นในสถานบริการทั้ง 3 แห่งดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ยังได้พิจารณาถึงการสั่งปิดสถานบันเทิงทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยจากกรุงเทพฯ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก เกรงว่าสถานบันเทิงจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะทางฝ่ายสาธารณสุขและภาคเอกชนเสนอให้มีการปิดสถานบันเทิงทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และรักษาจังหวัดภูเก็ตไว้ไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้

โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติ ให้ปิดสถานบันเทิงทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9-18 เม.ย.64 และจะเชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ตมาประชุมเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นในการสั่งปิดสถานบันเทิงทั้งหมด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ