เปิดชื่อ 5 หุ้นเสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 12 เม.ย.

7UP,7UP-W4,TRUBB,TWZ,YGG,INOX เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 12 เม.ย.64

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) คาดว่า บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 4 (7UP-W4), บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB, บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ, บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) หรือ YGG, บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 8 เมษายน 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 12 เมษายน 2564

 

 

คำค้น