รพ.ราชวิถี พบกลุ่มแพทย์ติดโควิดเพิ่มอีก 10 ราย แจ้งงด-ลดให้บริการบางส่วน

รพ.ราชวิถี พบกลุ่มแพทย์ติดโควิดเพิ่มอีก 10 ราย แจ้งงด-ลดให้บริการบางส่วน

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศทางเพจเฟซบุ๊กว่า จากที่ตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด 1 รายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ตรวจพบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 10 ราย

ทั้งนี้ ส่งผลให้บุคลากรจำนวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านงดการเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสผู้ติดเชื้อ สามารถรับบริการได้ที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 เวลา 8.30-15.30 น. หรือใช้ระบบ ปรึกษาแพทย์ทางไกล โดยสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านระบบเพื่อเข้ารับการตรวจออนไลน์ ได้ที่ https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index