IND ปันน้ำใจช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการทางสายตา

IND ปันน้ำใจช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

พลเอก ธรรมรัชต์ เจริญกุล ที่ปรึกษาสายงานทั่วไป พร้อมด้วย นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ, นางวรางคณา ณ ลำพูน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, กระดาษที่ใช้แล้ว ในการนำไปทำสื่อการเรียนการสอน และร่วมเป็นจิตอาสาจัดทำสมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้บกพร่องทางสายตา ในโครงการ “IND SHARING HAPPINESS TO THE BLINDS” หรือ “IND ปันสุข สู่น้องที่มองไม่เห็น”

โดยมี นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ และให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น