เช็กที่นี่! มาตรการคุมโควิด 77 จังหวัด เดินทางกลับบ้านต้องกักตัวหรือไม่?

เช็กที่นี่! มาตรการคุมโควิด 77 จังหวัด เดินทางกลับบ้านต้องกักตัวหรือไม่?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ขณะนี้กระจายเป็นวงกว้างไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ณ วันที่ 10 เม.ย.64 ระบุพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 781 ราย มาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)​8 รายนั้น

ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมนอกจากมาตรการจากส่วนกลาง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทั้งนี้ มาตรการควบคุมและป้องกันโควิดระบาดตามที่สำนักสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)​ ของแต่ละจังหวัดประกาศ ณ วันที่ 9 เม.ย.64 ไม่ว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ มีความแตกต่างกันออกไป รายละเอียดดังนี้

ภาคเหนือ

เชียงราย

คนกลับภูมิลำเนา มาจากเชียงใหม่ + 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ให้ อสม. ติดตามตัว

– ถ้าไม่มีไข้หรือประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

– แต่ถ้ามีไข้หรือมีประวัติเสี่ยง จะถูกส่งไปตรวจ กรณีผลตรวจเป็นลบ จะยังต้องกักตัว 14 วัน

– หากผลตรวจเป็นบวก เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

นักท่องเที่ยว

– ไม่ต้องกักตัว แต่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

เชียงใหม่

ลงทะเบียน CM-Chana

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร)

– รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

-กักตัว 14 วัน

มาจากจังหวัดอื่น

– สังเกตอาการตัวเอง

– ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นๆ

แม่ฮ่องสอน

– สแกน QR Code สวัสดีแม่ฮ่องสอน

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– โทร.แจ้งหรือไปพบเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่

นักท่องเที่ยว

– ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้โรงแรมทราบ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

น่าน

– กรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้า-ออก

– แจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. หากอยู่ในเทศบาลเมืองน่าน ให้แจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

– มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร) รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค กักตัว 14 วัน

พะเยา

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการตัวเอง

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

* ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ หรือฉีดวัคซีนแล้ว

มาจากจังหวัดอื่น

– ให้สังเกตอาการตัวเอง

– ถ้ามีอาการให้พบแพทย์ทันที

แพร่

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– กักตัวเอง 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

นักท่องเที่ยว

– ลงทะเบียนตามระบบของโรงแรม

– ลงทะเบียนแพร่ชนะ

– ถ้ามาจาก 9 จังหวัดสีส้ม ให้เลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีคนหมู่มาก

– เฝ้าระวังอาการตัวเอง

ลำปาง

– สแกน QR Code ไทยชนะ หรือ ลำปางชนะ

– แสดงตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม.

ลำพูน

– มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. และกักตัว 14 วัน
(28 สถานที่เสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี และ จ.เชียงใหม่)​

อุตรดิตถ์

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน HUG UTT

ภาคกลาง

พิจิตร

– ทุกคนต้องสแกนคิวอาร์ “ปกป้องพิจิตร”

– แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือนายกเทศมนตรี เพื่อซักประวัติ

– ถ้าไม่มีไข้หรือประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

– แต่ถ้ามีไข้หรือมีประวัติเสี่ยง จะถูกส่งไปตรวจ

– หากผลตรวจเป็นลบ จะยังต้องกักตัว 14 วัน

– หากผลตรวจเป็นบวก เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

พระนครศรีอยุธยา

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

นครนายก

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สมุทรสงคราม

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ชัยนาท

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

– ลงทะเบียน Chainat to Go

กำแพงเพชร

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

นครสวรรค์

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ให้ อสม. ติดตามตัว

– ถ้าไม่มีไข้หรือประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

– แต่ถ้ามีไข้หรือมีประวัติเสี่ยง จะต้องกักตัว 14 วัน

มาจาก 14 จังหวัดสีเหลือง (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส)

– ขอความร่วมมือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

พิษณุโลก

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงสูง ให้คุมตัวไว้สังเกตที่บ้านพัก

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว

เพชรบูรณ์

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– เฝ้าระวังภายในบ้าน 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

ราชบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ลพบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สระบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สิงห์บุรี

– กักตัวเอง 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ)

นครปฐม (ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ดอนตูม)

กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม วัฒนา บึงกุ่ม ประเวศ ดุสิต พญาไท ดอนเมือง สวนหลวง ห้วยขวาง คลองสามวา คลองเตย จตุจักร ลาดกระบัง มีนบุรี)

ตาก (แม่สอด)

นนทบุรี (บางใหญ่)

ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง ลำลูกกา)​

สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ บางพลี)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเก็บตัวอย่างส่วนตรวจทางห้องแล็บทุกราย

สุพรรณบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สุโขทัย

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

อ่างทอง

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

อุทัยธานี

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– เฝ้าระวังอาการ 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

ภาคตะวันออก

ปราจีนบุรี

มาจาก 8 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สระแก้ว นครปฐม ชลบุรี)

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.

– สังเกตอาการที่บ้าน

สระแก้ว

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จันทบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ฉะเชิงเทรา

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในท้องถิ่น

ชลบุรี

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ระยอง

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ตราด

ผู้ที่เดินทางไปสถานบันเทิงหรือสถานบริการคล้ายสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ จ.ชลบุรี

– ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

ภาคตะวันตก

เพชรบุรี

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ตาก

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร)

– กักตัว 14 วัน

กาญจนบุรี

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ประจวบคีรีขันธ์

– กักตัว 14 วันเฉพาะผู้ที่มีประวัติมาจากสถานที่เสี่ยงเฉพาะจุด ไม่เหมารวมทั้งจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการตัวเอง 10 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

สุรินทร์

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

มาจาก 9 จังหวัดดังนี้ (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส กาญจนบุรี)

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.

บุรีรัมย์

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

– ขอตรวจ Rapid Test ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ หากผลเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว

กาฬสินธุ์

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ขอนแก่น

ผู้ที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง

– กักตัวเอง 14 วัน

– หากมีอาการให้พบแพทย์ทันที

ผู้ที่ไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยง

– ไม่ต้องกักตัว

– เฝ้าระวังอาการตัวเอง

ชัยภูมิ

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) รวมถึงพื้นที่เสี่ยง

– รายงานตัวที่สายด่วนโควิด-19 เบอร์โทร 082-854-5815 หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุข จ.ชัยภูมิ

นครพนม

มาจาก 6 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)

– กักตัว 14 วัน

– หากมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงจากพื้นที่ต้นทาง ไม่ต้องกักตัว

– ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน NPM-Covid-19 และไทยชนะ

นครราชสีมา

มาจาก 6 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

-หากสอบสวนแล้วไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว ให้สังเกตอาการตัวเอง

– หากสอบสวนแล้วมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

* ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ หรือฉีดวัคซีนแล้ว

มหาสารคาม

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสแกน QR Code เพื่อประเมินอาการ

– สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่

มุกดาหาร

– กักตัว 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ดังนี้

กรุงเทพมหานคร (บางแค ภาษีเจริญ บางขุนเทียน วัฒนา คลองเตย)

ปทุมธานี (ธัญบุรี ลำลูกกา)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)

นนทบุรี (บางใหญ่)

นครปฐม (พุทธมณฑล)

ตาก (แม่สอด)

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว)

ยโสธร

– กักตัว 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ดังนี้

กรุงเทพมหานคร (บางแค ภาษีเจริญ บางขุนเทียน วัฒนา คลองเตย)

ปทุมธานี (ธัญบุรี ลำลูกกา)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)

นนทบุรี (บางใหญ่)

นครปฐม (พุทธมณฑล)

ตาก (แม่สอด)

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว)

ราชบุรี (เมืองราชบุรี โพธาราม บางแพ)

สมุทรสงคราม (อัมพวา เมืองสมุทรสงคราม)

ร้อยเอ็ด

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

เลย

– มาจากทุกจังหวัดต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

– หากไม่มีไข้หรือประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

– แต่หากมีไข้หรือมีประวัติเสี่ยง ต้องกักตัว 14 วัน

ศรีสะเกษ

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สกลนคร

– กักตัว 10 วัน เฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน หรือผู้ที่ประวัติเดินทางในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร (บางแค ภาษีเจริญ บางขุนเทียน วัฒนา คลองเตย)

ปทุมธานี (ธัญบุรี ลำลูกกา)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน)

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี)

– ให้ลงทะเบียนระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.

หนองคาย

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม.
* ยกเว้นได้รับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

อุดรธานี

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– กักตัว 14 วัน

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม.

อุบลราชธานี

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม.
– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องสังเกตอาการตัวเอง

อำนาจเจริญ

– กักตัว 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ดังนี้

กรุงเทพมหานคร (ราชเทวี บางแค บางขุนเทียน บางกอกน้อย คลองสาน หลักสี่ ดุสิต บางรัก บางบอน วัฒนา)

ปทุมธานี (ลำลูกกา)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)

นนทบุรี (บางใหญ่)

นครปฐม (เมืองนครปฐม กำแพงแสน)

ตาก (แม่สอด)

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน)

ราชบุรี (เมืองราชบุรี)

ภาคใต้

ระนอง

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ชุมพร

– ทุกคนต้องสแกน QR Code “Save Chumphon”
หากประเมินแล้วเสี่ยง หรือมาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) ต้องกักตัว 14 วัน และรับการตรวจหาเชื้อ

พัทลุง

มาจาก 9 จังหวัดสีส้ม (กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ตาก ราชบุรี ปทุมธานี)

– แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือ อสม.

– ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยง

กระบี่

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ภูเก็ต

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

– สังเกตอาการตัวเอง

สงขลา

– กักตัว 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตวัฒนา คลองเตย และบางแค)

– เฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน เฉพาะผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เขตอื่น) สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส

สุราษฎร์ธานี

– ไม่ต้องกักตัว

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– ให้สแกน QR Code Save Surat

สตูล

– ไม่ต้องกักตัว

ยกเว้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสถานที่ที่พบการติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

– ต้องกักตัว 14 วัน

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

ตรัง

– มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร)
รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
กักตัว 14 วัน

พังงา

มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม)

– รายงานตัวต่อประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.

– ทำแบบประเมินความเสี่ยง

– หากมีประวัติไปในสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ หรือใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ให้กักตัวเอง 14 วัน และถ้าหากมีอาการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 3 ชั่วโมง

นครศรีธรรมราช

– รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม. ทุกคน
ยกเว้นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ หรือเดินทางไปในที่ที่มีไทม์ไลน์ ต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค และกักตัว 14 วัน

ปัตตานี

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ยะลา

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

– รายงานตัวและประเมินความเสี่ยงผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง

– รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน สายด่วน Covid-19 จ.ยะลา QR Code Yala Safe Alert

นราธิวาส

– ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงสูง

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร

-ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

นนทบุรี

– มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องสแกน QR Code เข้าจังหวัด

ปทุมธานี

– รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหรือประธานชุมชน หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

– ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะหรือไทยชนะ

นครปฐม

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สมุทรปราการ

– ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สมุทรสาคร

– ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด