“ชัยวุฒิ วิชณีน้อย” ลาออกจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ “BFIT” มีผล 1 เม.ย.64

"ชัยวุฒิ วิชณีน้อย" ลาออกจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ "BFIT" มีผล 1 เม.ย.64

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT แจ้งว่า นายชัยวุฒิ วิชณีน้อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

คำค้น