WGE มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย”

WGE มอบเงินสนับสนุนโครงการ "ช้างรอด เพราะเราช่วย" ณ โครงการ ONEDER KASET เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” มูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือช้าง และ กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 แพร่ระบาด โดยมีนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ และส่งต่อให้กับโครงการฯ ทั้งนี้งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โครงการ ONEDER KASET เมื่อเร็ว ๆ นี้

คำค้น