ธปท.ยืดโครงการ “ไกล่เกลี่ยหนี้บัตร-สินเชื่อส่วนบุคคล” ถึง 30 มิ.ย. ลดผลกระทบ “โควิด”

"แบงก์ชาติ" ยืดโครงการ "ไกล่เกลี่ยหนี้บัตร-สินเชื่อส่วนบุคคล" ยาวถึง 30 มิ.ย. ลดผลกระทบช่วง "โควิด"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขยายเวลาโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 จากเดิมสิ้นสุด 14 เม.ย.2564 ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากยิ่งขึ้น

โดยปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียน 234,906 คน หรือ 481,936 บัญชี ซึ่งผู้ให้บริการอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ และทยอยแจ้งผลเข้ามาต่อเนื่อง โดยภาพรวมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 มีกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไข 110,956 บัญชี สามารถตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ประมาณ 63%

สำหรับ 3 สถานะลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรฯ มีดังนี้

กลุ่มแรก เป็นหนี้บัตรฯ ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่รู้สึกฝืดเคือง สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ โดยหยุดการจ่ายขั้นต่ำ และขอเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อบัตร มาเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดเวลา ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยถูกลง จาก 16% เหลือ 12% โดยสามารถคงวงเงินที่เหลือไว้ใช้ได้ และไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

กลุ่มที่สอง เป็นหนี้บัตรฯ ที่เป็นหนี้เสียแล้ว ยังไม่ฟ้อง หรือฟ้องแล้วแต่ยังไม่พิพากษา สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% – 7% ตามเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้

กลุ่มที่สาม เป็นหนี้บัตรฯ เป็นคดีมีคำพิพากษาแล้ว จะเปิดโอกาสให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น นานสูงสุด 5 ปี และยกดอกเบี้ยที่ค้างให้หากลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ

คำค้น