สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 375 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 375 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC <XD>
1 5,000,000 375,000 75
GPSC 1 2,000,000 146,500 73.25
KBANK 2 1,020,000 138,740 136.02
ZIGA-W1 4 41,000,000 135,500 3.3
STARK-W1 2 100,000,000 115,000 1.15
SCB 1 1,000,000 105,000 105
KCE 1 1,000,000 61,250 61.25
CPF 2 2,000,000 59,375 29.69
VGI 1 3,000,000 19,500 6.5
CBG 7 67,600 8,687 128.5
TOP 2 112,300 6,261 55.75
BANPU
1 500,000 6,000 12
PTT
1 95,000 3,776 39.75
CPN 1 36,100 1,940 53.75
BGRIM 1 20,400 877 43
HUMAN 1 25,000 258 10.3
NWR 1 30,000 24 0.79
ALL-W1 1 20,000 18 0.88
BCPG-W2 1 100 1 6.25