PTG ตั้ง “นัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์” นั่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลวันนี้

PTG ตั้ง “นัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์” นั่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลวันนี้

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG แจ้งว่า บริษัทได้ตั้งแต่ง นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์ เข้าดำรงจำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

คำค้น