“บล.เอเชียเวลท์” ตัดขาย IMH เกือบ 5% เหลือถือ 0.51%

“บล.เอเชียเวลท์” ตัดขาย IMH เกือบ 5% เหลือถือ 0.51%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.9431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.5116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ