“ซีพี โซเชียลอิมแพคท์” ปลื้ม! แจกหน้ากากอนามัยครบรอบ 1 ปี พร้อมเดินหน้าบริจาคต่อเนื่อง

"ซีพี โซเชียลอิมแพคท์" ปลื้ม! แจกหน้ากากอนามัยครบรอบ 1 ปี พร้อมเดินหน้าบริจาคต่อเนื่อง

นายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี เปิดเผยว่า ปัจจุบันครบ 1 ปีแล้วที่ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ ได้ผลิตและแจกฟรีหน้ากากอนามัยแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยได้เริ่มดำเนินการผลิตและแจกจ่ายฟรีตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 1 เมื่อกลางเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย จนถึงปัจจุบันได้เข้าสู่วิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 มียอดผลิตและแจกหน้ากากอนามัยฟรีรวมแล้วกว่า 14 ล้านชิ้นผ่านทางโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศลกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปได้อย่างปลอดภัย

“แม้วันนี้หน้ากากอนามัยจะไม่ขาดแคลนเหมือนการระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว แต่การระบาดระลอกล่าสุดนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น หน้ากากอนามัยยังคงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19”

สำหรับการดำเนินการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 14 ล้านชิ้น นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการแจกจ่ายและส่งมอบหน้ากากอนามัย ดังนี้ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ส่งมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ขยายการแจกจ่ายไปสู่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านเครือข่ายกาชาด ระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 เป็นช่วงที่ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังคงผลิตและส่งมอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ และบริจาคแก่หน่วยงานรัฐ มูลนิธิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นยอดรวมตลอดปี 2563 จำนวน 11 ล้านชิ้น

โดยล่าสุดในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ ได้ผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปอีก 3 ล้านชิ้นโดยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละกว่า 300,000 ชิ้น และยังได้ผลิตเพื่อให้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  ดำเนินการเป็นตัวกลางแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่หน่วนงานภาครัฐต่างๆ อาทิ  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุข ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ.ตาก และจ.สมุทรสาคร  กองทัพไทย และกองทัพบก  รวมไปถึงแจกจ่ายช่วยเหลือผ่านสถานทูตต่าง ๆ อาทิ สถานทูตเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น