RBF ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ

RBF ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1/64 และแผนดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น