SABUY พุ่งแรง 10% ทุบสถิติ “ออลไทม์ไฮ” หลังไฟเขียวปันผล 0.03 บ./หุ้น

SABUY พุ่งแรง 10% ทุบสถิติ "ออลไทม์ไฮ" หลังไฟเขียวปันผล 0.03 บ./หุ้น โดย ณ เวลา 15.10 น. ราคาอยู่ที่ระดับ 5.95 บาท ลบ 0.55 บาท หรือ 10.19% สูงสุดที่ระดับ 6.15 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 174.97 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ณ เวลา 15.10 น. อยู่ที่ระดับ 5.95 บาท ลบ 0.55 บาท หรือ 10.19% สูงสุดที่ระดับ 6.15 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 174.97 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้น SABUY ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดว่ามาจากการเข้าซื้อเพื่อรอรับปันผล ภายหลังจากที่ SABUY มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถ่ายทอดสดจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 30.8 ล้านบาท พร้อมสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 76 % เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาใช้สิทธิ 3.25 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

อีกทั้ง ที่ประชุมได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP2) โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิจากเดิม 3.25 บาทต่อหุ้น เป็น 7.75 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น

คำค้น