FTE คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 78 ลบ.

FTE คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 78 ลบ.

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่

1. งานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมชาติ โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สาขาทุ่งสง จาก JOINT VENTURE OF SINOHYDRO AND SEPCO III

2. งานจำหน่ายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 5000 GPM โครงการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จากบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

3. งานจัดหาและติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โครงการ Automatic Sprinkler system จากบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

ทั้งนี้ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 78,275,000 บาท

คำค้น