TPCH ปันผล 0.110 บ. – ออกหุ้นกู้ 3 พันล.รับขยายธุรกิจ ปักธงกำลังผลิตปีนี้แตะ 125MW

TPCH ปันผลครึ่งปีหลัง 0.110 บ. - ออกหุ้นกู้ 3 พันล.รับขยายธุรกิจ ปักธงกำลังผลิตปีนี้แตะ 125MW

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งหลังปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.110 บาท เป็นจำนวนเงิน 44,132,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท เป็นจำนวนเงิน 35,305,600 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  รวมจ่ายปันผลงวดปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.198 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,437,600 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจ

“บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเตรียม COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม พร้อมทั้งเข้าศึกษาหรือลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวอีกด้วย” นางกนกทิพย์ กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะ COD โรงไฟฟ้าในปีนี้เพิ่ม จำนวน 3 แห่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 2/64  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างไปแล้ว 50%

“บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการ COD โรงไฟฟ้าทั้งชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 125 เมกะวัตต์ในปีนี้ จากเดิมที่ COD ไปแล้ว 109 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล ซึ่งมั่นใจว่า จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายเชิดศักดิ์ กล่าว

คำค้น