สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SPCG มูลค่าสูงสุด 294.98 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SPCG มูลค่าสูงสุด 294.98 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPCG 1 21,850,000 294,975 13.5
SCB-F 1 1,200,000 125,436 104.53
UPA 4 300,000,000 90,000 0.3
KBANK 1 400,000 53,900 134.75
CHAYO 1 3,000,000 41,040 13.68
CPALL 1 596,400 37,320 62.58
SKR 1 5,000,000 30,500 6.1
COM7
1 400,000 29,200 73
CPN-F 1 473,000 24,419 51.62
SIMAT 1 4,000,000 21,200 5.3
STA 1 400,000 18,800 47
OTO 1 2,000,000 10,400 5.2
AMANAH 1 20,000 124 6.2