DRT กำไร Q1/64 สดใส

มีการวิเคราะห์ต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 ของ DRT ซึ่งอาจทำได้ราว 175 ล้านบาท มีการขยายตัวได้ดี โดยจะเพิ่มขึ้น 84% จากไตรมาสก่อน

คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์ต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ซึ่งอาจทำได้ราว 175 ล้านบาท มีการขยายตัวได้ดี โดยจะเพิ่มขึ้น 84% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน ตามทิศทางของยอดขายที่เร่งขึ้นเป็น 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากมีแรงหนุนที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอยในต่างจังหวัด ประกอบกับมีการเริ่มเดินเครื่องจักรสายการผลิตใหม่ NT-11 รวมถึงช่องทาง Agent ยังเติบโตต่อเนื่อง

ขณะที่ช่องทางโครงการอสังหาฯ และ Modern Trade กลับมาบวกได้ราว 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน หลังผู้ประกอบการเริ่มเปิดโครงการแนวราบใหม่มากขึ้น และ Modern Trade มีการขยายสาขาใหม่ ส่วนช่องทางส่งออกทรงตัว หลังยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และค่าขนส่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์ในเมียนมาไม่กระทบอย่างมีนัย เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนรายได้เพียง 5% ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตรวมไตรมาส 1/2564 เร่งขึ้นเป็น 90% บรรลุเป้าของบริษัทที่ 80% และฟื้นตัวจากไตรมาส 4/2563 ที่ 70%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นคาดรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 28% เทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่ 26.3% และไตรมาส 1/2563 ที่ 29.7% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของบริษัทที่ 27-29% จากผลของ Product Mix

ทั้งนี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองว่าหากกำไรไตรมาส 1/2564 ออกมาตามคาด จะคิดเป็น 32% ของคาดการณ์ทั้งปี พร้อมกับคาดว่าไตรมาส 1/2564 เด่นสุดของปีอีกด้วย

นอกจากนี้ มองว่าในระยะสั้น DRT จะได้รับปัจจัยหนุนจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังมีจุดเด่นจากอัตราผลตอบแทนปันผลดี 6.5-7.0% ต่อปี

อีกทั้ง ราคาหุ้นถือว่ายัง Laggard เพราะบวกเพียง 1.6% ภายในระยะเวลา 1 เดือน เทียบกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เฉลี่ยบวกไป 6.4%

สิ่งสำคัญ บริษัทมีความคล่องตัวทางการเงินสูง ทำให้การขยับขยายงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,239.42 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 1,220.11 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.02 เท่า แสดงว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินดูดีอยู่

ขณะเดียวกัน ทางบริษัทมีความคล่องตัวในส่วนของทางการเงินค่อนข้างสูง จึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ เพราะหนี้สินรวมเพียง 1,481.82 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,937.03 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.76 เท่า แสดงว่าบริษัทยังไม่มีหนี้สินมารบกวน

พร้อมกับทาง DRT เป็นหุ้นพื้นฐานดีสามารถทำกำไรดีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างปี 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 411.61 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 422.85 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 571.54 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 557.42 ล้านบาท

ดังนั้น DRT เป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้หากเน้นในพื้นฐาน!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด 487,847,900 หุ้น 51.46%
  2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 92,928,700 หุ้น   9.80%
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,947,600 หุ้น   2.53%
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 15,690,400 หุ้น   1.66%
  5. นายปริญญา เธียรวร 14,000,000 หุ้น   1.48%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
  2. นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ
  4. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ
  5. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ