ตลท.สั่ง TSF เร่งปรับปรุงฐานะการเงิน แก้เหตุเพิกถอน หลังส่วนทุนติดลบ

TSF เข้าข่ายถูกเพิกถอน! ตลท.สั่งปรับปรุงฐานะการเงิน หลังขาดทุนต่อเนื่องทำส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) หรือ TSF ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อ TSFเป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงิน และการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ TSF ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นกำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว

ทั้งนี้หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

คำค้น