ผู้ถือหุ้น QTC ไฟเขียวปันผล 0.25 บ. ขึ้น XD 30 เม.ย.นี้

QTC เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.25 บ. ขึ้น XD 30 เม.ย.นี้

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ, นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ ปันยารชุน เข้าเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งในทีมคณะกรรมการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คำค้น