บอร์ดธปท.ตั้ง “วชิรา อารมย์ดี” นั่งรองผู้ว่าฯบริหาร มีผล 1 ต.ค.64

บอร์ดธปท.มีมติแต่งตั้งให้ "วชิรา อารมย์ดี" เป็น รองผู้ว่าการด้านบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววชิรา อารมย์ดี เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1.การย้าย นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ดูแลงานสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.การย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำผู้ว่าการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน แทน นางสาววชิรา อารมย์ดี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

คำค้น