“ภูเก็ต” ออกมาตรการคุมบุคคลเข้าพื้นที่ พร้อมปิดสถานที่เสี่ยง เลี่ยง “โควิด” ถึง 12 พ.ค.64

"ภูเก็ต" ออกมาตรการคุมบุคคลเข้าพื้นที่ พร้อมปิดสถานที่เสี่ยง เลี่ยง "โควิด-19" มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พ.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (28 เม.ย.64) จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต เพื่องดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ห้ามจัดกิจกรรม ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.64-12 พ.ค.64

การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

– ให้ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00-05.00 น. ยกเว้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ภัย กู้ชีพ รถขนส่งสินค้าอุปโภค ประเภท อาหารสด ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางแพทย์ โดยคนขับและผู้โดยสารต้องผ่านการฉีควัคซีน 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมทั้งมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน

การห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

– ให้สถานศึกษาทุกแห่งงดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นการสอบ

– ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 30 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคชั่วคราว

– สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทุกแห่ง

– สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ โดยให้หมายความรวมถึงกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อการรักษาในพยาบาล หรือการนวดพื้นบ้านเพื่อการรักษา

– สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน รวมถึง สนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่น

– กิจการดำน้ำ ผิวน้ำ และดำน้ำลึก

– ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง

ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม สังสรรค์ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ขุมน้ำสาธารณะ

ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่ง เว้นแต่ สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสถานแรกรับเด็กเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านตะวันฉาย สถานสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ สถานแรกรับพิทักษ์เด็กภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะกลุ่มเด็กแบบประจำ โดยให้งดบริการแก่กลุ่มเด็กแบบไป-กลับ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

– ร้านอาหารเปิดให้รับประทานในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ถึงเวลา 23.00 น.นำไปบริโภคที่อื่น ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนสถานที่จำหน่ายสุราห้ามบริโภคภายในร้าน

– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

– ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สวนน้ำ สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไป

– ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดได้ตั้งแต่ 04.00-23.00 น.

– สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.ส่วน โรงยิม ฟิตเนส แบดมินตัน ห้ามเปิด

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด และเพิ่มเติม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางออกไปและเดินทางกลับเข้ามา ทั้งทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต

– ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งทางท่าอากาศยาน และทางเรือ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน)

– หรือ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

– หรือ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นชาวต่างชาติต้องจ่ายเอง กรณีเพิ่มเติม 4 จังหวัดให้กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด-19 ต้องไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

– รวมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

– ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาล หรือ อบต.ในพื้นที่ที่พักอาศัย