SICT ดัน “ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์” นั่งเก้าอี้ “ซีอีโอร่วม” มีผลวันนี้

บอร์ด SICT อนุมัติแต่งตั้ง “ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์” ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) มีผลตั้งแต่ 29 เม.ย.64

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดร.บดินทร์  เกษมเศรษฐ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564

โดย นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง SICT กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศว่าบริษัทมี Co-CEO ที่จะเข้ามาช่วยเป็นอีกแรงผลักดันให้บริษัทเติบโตและเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งยั่งยืนได้ ในส่วนของผมนั้น จะมีหน้าที่หลักในการดูแลในส่วนของ Partnerships การลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ในส่วนของ ดร.บดินทร์ นั้น เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางและยาวนาน ซึ่งเหมาะสมที่จะดูแลในส่วนของการตลาด การขาย ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆกับทีมวิศกรระดับแนวหน้าของบริษัท รวมถึงการบริหารต่างๆภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเติบโตได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนั้นบริษัทมีแผนในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการขยายตลาดออกไปได้ ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงมีแผนในการลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ซอฟแวร์ต่างๆที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำของโลก และลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อีกด้วย

อย่างไรก็ดีแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไมโครชิปในตลาด อันเนื่องมาจาก สถานการณ์ COVID-19 อีกทั้งความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นั้นมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีบริษัทคาดการณ์สถานการณ์นี้เป็นปัญหาชั่วคราว โรงงานรับช่วงการผลิตอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่มีในตลาด และจะกลับสู่ภาวะสมดุลได้ในที่สุด ในส่วนของ SICT นั้นก็มีการบริหารจัดการสต็อกสินค้า การส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงเจรจาขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนโลกแห่งอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยไมโครชิฟอัจฉริยะที่จะผลักดันนวัตกรรมดิจิตอลในด้านต่างๆ อาทิ Smart Farm, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ในอนาคต E-commerce นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพ ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่ใช้ IoT ขับเคลื่อน เป็นต้น