BIZ ขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง มูลค่า 147.50 ลบ.

BIZ เซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับจังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 147.50 ล้านบาท

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ระบุว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าสัญญา  147.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นแล้ว) ระยะเวลาของสัญญา 300 วัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาพร้อมส่งกลับคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวมายังบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว