ทำไม่จริงจัง.!

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้น บางทีเจอความเสียเปรียบเป็นของธรรมดา อย่าถือเป็นอารมณ์เสียได้จะดียิ่ง ธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้

โหงวเฮ้งหุ้น

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล

เมื่อไม่เกิดผล นั่นย่อมเกิดสนิมในใจ

คือความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน

แล้วในที่สุด..ไม่พ้นต้องเลิกทำไป

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้น บางทีเจอความเสียเปรียบเป็นของธรรมดา อย่าถือเป็นอารมณ์เสียได้จะดียิ่ง ธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ IRPC หรือ PTTGC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AOT และ EA

คติวันนี้ ทุกโมงยามคือโอกาสเริ่มต้นใหม่