ผู้ถือหุ้น WHA ไฟเขียวปันผล 0.0635 บ. จ่าย 25 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น WHA ไฟเขียวปันผล 0.0635 บ. จ่าย 25 พ.ค.นี้

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)WHA  (กลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 950 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้

คำค้น