“องค์การเภสัชฯ” เผยจ่อรับยาฟาวิพิราเวียร์-วัคซีนซิโนแวก เพิ่มพ.ค.นี้ เชื่อเพียงพอรักษา

"องค์การเภสัชฯ" เผยจ่อรับยาฟาวิพิราเวียร์-วัคซีนซิโนแวก เพิ่มพ.ค.นี้ เชื่อเพียงพอรักษาผู้ป่วย "โควิด-19"

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ชี้แจงกรณีข่าวยารักษาโรคโควิด-19 มีไม่พอเพียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้ว่า องค์การเภสัชกรรมได้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ที่มาถึงไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (26 เม.ย.64) ไปยังสถานพยาบาลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด ขณะนี้ใช้ยาวันละประมาณ 4-5 หมื่นเม็ด ตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่ให้ยาเร็วขึ้น และจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม ได้เตรียมแผนจัดหายาเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งจะได้รับเพิ่มในเดือนพ.ค.นี้อีก 3 ล้านเม็ด เชื่อว่าเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจะมีการประเมินสถานการณ์สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลิตยาได้เองในประเทศ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ได้รับการยืนยันว่า ในวันที่ 6 พ.ค.นี้จะมีวัคซีนซิโนแวกเข้ามาเพิ่มอีก 1 ล้านโดสใน และหลังวันที่ 14 พ.ค. จะมีวัคซีนซิโนแวกที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีนมาเพิ่มอีก 5 แสนโดส รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มจะได้รับสิ้นเดือนพ.ค.อีกจำนวน 2 ล้านโดส รวมเดือนพ.ค.นี้ จะมีวัคซีนซิโนแวกจากประเทศจีนเข้ามารวม 3.5 ล้านโดส เพิ่มจากที่ได้รับและเริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือนมี.ค. 64 จำนวน 2.5 ล้านโดส