สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 187.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 187.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 2 3,000,000 187,500 62.5
STARK-W1 2 100,000,000 110,000 1.1
CHAYO 4 4,000,000 57,760 14.44
BBL 1 343,000 41,675 121.5
BH
1 303,800 40,795 134.28
OSP 2 1,080,000 38,360 35.52
SAWAD
1 200,000 16,600 83
CPF 1 500,000 14,563 29.12
HMPRO 1 975,600 13,828 14.17
VGI 1 2,000,000 12,400 6.2
AP-F 1 834,000 7,235 8.68
KBANK 1 46,800 6,248 133.5
S5013C2106E 1 5,000,000 3,225 0.64
SCGP13C2106A 1 4,500,000 2,048 0.46
STA-F 1 38,400 1,814 47.25
UNIQ 1 272,400 1,798 6.6
OR 1 46,500 1,418 30.5
PTTGC 1 17,000 1,152 67.75
S11
1 61,300 454 7.4
CPALL-F 1 85 5 62.5