สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 เม.ย.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 เม.ย.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BH-R 846,400 114,249,800 24.70%
PR9 304,400 3,165,760 24.14%
BGRIM-R 970,900 41,593,625 23.64%
MTC-R 2,626,800 169,358,825 23.64%
MAJOR-R 1,018,700 19,791,300 18.50%
EA-R 1,922,400 118,045,075 18.08%
M-R 232,100 11,921,475 17.86%
HANA-R 2,364,100 132,570,325 17.08%
GULF-R 1,977,100 68,136,275 16.44%
CK-R 679,900 11,339,660 16.17%
CPN-R 837,600 43,931,025 16.17%
SCC-R 544,100 251,231,000 13.83%
SCC 525,900 242,752,400 13.37%
DELTA-R 600,900 219,944,200 13.34%
GPSC 793,100 57,790,675 13.19%
SAWAD-R 1,003,800 83,700,775 13.01%
BTS-R 5,324,000 47,764,820 12.94%
KCE-R 1,868,700 107,362,725 12.64%
QH 5,908,100 13,927,546 11.92%
TU 1,459,200 22,179,390 11.67%
GULF 1,374,100 47,186,275 11.43%
CENTEL 352,500 11,053,850 10.75%
JAS-R 2,841,600 8,193,140 10.63%
AWC-R 2,893,500 13,886,094 10.59%
KTB-R 1,758,900 19,959,880 10.56%
SPRC 6,895,400 63,906,565 10.27%
PSH-R 184,400 2,360,320 9.39%
TPIPP 709,900 3,091,860 9.19%
BDMS 1,931,100 42,102,160 8.82%
CRC-R 326,700 11,399,325 8.72%
GFPT 564,600 6,500,270 8.58%
BLAND-R 2,176,900 2,351,248 8.56%
KKP-R 267,300 15,649,875 8.52%
WHA-R 10,208,600 34,481,996 8.50%
BJC-R 159,300 5,709,625 8.33%
SGP-R 166,700 1,858,650 8.31%
TOP-R 1,823,200 106,162,200 8.02%
RATCH 144,300 7,254,825 8.01%
TVO-R 649,900 23,092,700 7.71%
PSH 150,400 1,925,120 7.66%
BTS 3,101,700 27,806,840 7.54%
BEM 2,476,900 19,917,335 7.39%
OR 2,020,700 61,526,625 7.26%
LH-R 4,675,100 40,035,165 7.23%
PRM-R 1,921,000 14,960,610 7.19%
PTT 3,817,800 153,807,275 7.17%
THANI-R 1,490,700 6,550,542 7.14%
SINGER 156,800 6,563,900 7.13%
INTUCH-R 1,413,300 90,098,350 6.99%
STA-R 1,301,200 61,794,850 6.72%
PTTGC-R 1,822,700 123,917,375 6.70%
SF-R 126,200 798,185 6.59%
BCPG 109,700 1,560,950 6.42%
SIRI-R 10,187,200 10,582,856 6.42%
SUPER 11,385,300 10,893,638 6.36%
CK 265,900 4,441,740 6.32%
KBANK 1,201,600 159,819,300 6.25%
SPCG-R 96,900 1,860,480 6.13%
TRUE-R 6,797,500 22,293,870 6.11%
TQM-R 49,200 5,990,400 6.03%
COM7-R 577,800 42,867,925 6.02%
BCH-R 1,945,200 35,172,200 5.97%
CPALL-R 1,098,100 69,260,650 5.95%
MBK-R 87,000 1,210,310 5.94%
BDMS-R 1,293,200 28,281,770 5.91%
ESSO-R 1,792,000 15,381,630 5.91%
TRUE 6,577,000 21,525,984 5.91%
GPSC-R 354,100 25,818,150 5.89%
RATCH-R 104,400 5,246,100 5.79%
PLANB-R 432,300 2,681,320 5.77%
AMATA 461,100 8,017,410 5.67%
BJC 105,700 3,804,000 5.53%
STEC-R 968,500 14,070,350 5.49%
TCAP 644,700 22,792,975 5.39%
SCB-R 395,000 41,349,900 5.30%
CENTEL-R 171,700 5,404,400 5.24%
DTAC-R 258,400 8,438,375 5.13%
STEC 903,900 13,304,360 5.12%
SCB 373,200 38,958,200 5.01%
BANPU 3,461,300 42,250,050 4.94%
MAJOR 271,300 5,306,220 4.93%
BBL 423,600 51,552,600 4.82%
EGCO-R 107,100 18,985,600 4.75%
HMPRO 1,754,500 24,889,450 4.59%
IVL 638,900 30,355,875 4.52%
SIRI 7,173,700 7,473,087 4.52%
JMT-R 275,700 12,499,275 4.48%
BANPU-R 3,118,400 38,179,340 4.45%
EASTW-R 189,200 1,929,840 4.38%
BH 148,200 20,012,500 4.32%
COM7 412,600 30,570,700 4.30%
THANI 897,100 3,953,652 4.30%
SGP 83,700 940,230 4.17%
KTC-R 189,400 14,490,375 4.16%
BPP 286,000 5,239,320 4.05%
PTTEP-R 477,500 56,546,100 4.05%
BCPG-R 68,900 978,380 4.03%
AOT 548,600 34,048,600 4.01%
TOP 912,000 53,050,325 4.01%
AMATA-R 321,800 5,592,980 3.95%
CPN 204,400 10,722,225 3.95%
SPA-R 31,200 238,680 3.94%
CKP 443,000 2,073,992 3.93%
SPALI-R 317,200 6,545,270 3.93%
LH 2,534,100 21,733,560 3.92%
EA 414,700 25,468,150 3.90%
KBANK-R 747,700 99,274,750 3.89%
PTTEP 448,900 53,203,100 3.80%
AOT-R 501,400 31,044,600 3.67%
CRC 137,400 4,804,750 3.67%
TMB 7,820,700 9,150,219 3.67%
KKP 114,800 6,715,125 3.66%
MTC 405,000 26,172,500 3.65%
CBG 259,800 29,504,700 3.60%
ADVANC 175,900 30,164,300 3.57%
TU-R 442,800 6,719,110 3.54%
BGRIM 142,900 6,136,275 3.48%
SABINA-R 20,400 437,780 3.48%
KCE 513,100 29,447,375 3.47%
KTC 158,300 12,207,825 3.47%
TVO 292,100 10,419,000 3.47%
PRM 899,300 7,059,105 3.37%
GLOBAL-R 641,200 14,482,110 3.35%
KTB 551,800 6,256,940 3.31%
MINT 516,900 15,588,775 3.31%
SHR-R 91,100 275,122 3.31%
DTAC 165,900 5,423,550 3.29%
JAS 876,600 2,524,608 3.28%
EGCO 71,700 12,775,550 3.18%
TFG-R 172,100 899,110 3.16%
AAV-R 674,400 1,708,730 2.95%
JMT 179,300 8,150,625 2.91%
STGT 430,500 19,103,375 2.91%
AP 930,300 8,016,300 2.88%
GLOBAL 529,100 11,977,940 2.77%
SUPER-R 4,951,600 4,704,020 2.77%
TISCO-R 185,100 17,072,150 2.77%
EPG-R 597,300 7,361,950 2.75%
AP-R 879,000 7,573,930 2.72%
THCOM 485,900 5,169,200 2.67%
IRPC 11,345,200 46,249,266 2.66%
HMPRO-R 1,011,900 14,457,930 2.65%
RS 135,700 3,411,925 2.63%
ESSO 789,900 6,758,055 2.61%
ADVANC-R 127,500 21,849,000 2.58%
SCGP 721,100 40,285,675 2.54%
BAFS-R 3,600 91,800 2.51%
KSL-R 224,400 912,008 2.50%
ORI 267,600 2,495,370 2.49%
PTTGC 678,000 45,917,000 2.49%
MEGA 143,500 4,921,250 2.46%
S 119,800 249,966 2.42%
BCP 111,300 2,822,250 2.41%
BPP-R 170,100 3,105,500 2.41%
INTUCH 487,900 31,103,875 2.41%
BGC 15,100 147,225 2.33%
MCS 99,400 1,401,540 2.30%
BCH 725,300 13,121,130 2.23%
BAM 199,500 4,109,700 2.20%
UTP-R 153,300 3,462,950 2.20%
STANLY-R 900 164,750 2.15%
CPALL 395,300 24,953,650 2.14%
ROJNA 700,000 5,157,500 2.14%
PTG 201,700 4,058,390 2.12%
CKP-R 236,200 1,103,492 2.09%
AWC 562,000 2,704,908 2.06%
ERW-R 112,300 512,586 2.03%
STA 391,900 18,713,225 2.03%
TASCO 394,000 7,919,460 2.03%
BCP-R 91,900 2,324,075 1.99%
CHG 1,266,600 3,967,180 1.98%
SPALI 158,600 3,274,310 1.96%
BLAND 496,400 539,239 1.95%
CBG-R 139,400 15,716,850 1.93%
DOHOME 115,000 2,991,750 1.93%
ORI-R 205,000 1,910,400 1.90%
BAM-R 171,300 3,528,780 1.89%
ERW 103,100 469,000 1.86%
M 24,000 1,234,550 1.85%
BEM-R 613,700 4,934,485 1.83%
TKN-R 321,700 3,067,395 1.81%
BA-R 19,000 141,550 1.79%
TISCO 118,200 10,885,250 1.77%
AEONTS-R 28,200 6,329,700 1.76%
PTT-R 908,300 36,558,925 1.71%
PLANB 127,300 794,245 1.70%
MBK 24,200 336,380 1.65%
S-R 79,000 165,900 1.59%
WHA 1,896,100 6,482,624 1.58%
SAWAD 120,000 9,995,000 1.56%
EPG 331,200 4,070,750 1.52%
ICHI 117,700 1,600,720 1.52%
TASCO-R 292,200 5,944,760 1.51%
HANA 194,500 11,057,200 1.40%
TMB-R 2,987,800 3,493,123 1.40%
IRPC-R 5,860,000 24,223,796 1.38%
SHR 37,700 113,854 1.37%
TCAP-R 162,700 5,775,850 1.36%
TTW 56,100 645,150 1.36%
PSL-R 187,800 3,347,620 1.33%
OSP-R 85,600 3,043,700 1.31%
MC-R 27,200 304,640 1.29%
TPIPP-R 100,000 436,000 1.29%
TTA-R 197,700 2,934,930 1.29%
MINT-R 198,700 5,961,000 1.27%
GUNKUL 4,182,500 17,395,550 1.22%
RBF 52,400 980,360 1.21%
TPIPL-R 1,663,900 3,601,694 1.21%
TOA-R 50,300 1,735,250 1.20%
TIP 12,300 356,700 1.19%
ACE-R 965,200 3,616,832 1.15%
SPCG 17,800 341,760 1.13%
VGI 242,200 1,491,755 1.11%
TFG 57,600 299,520 1.06%
IVL-R 148,900 7,050,025 1.05%
GFPT-R 66,900 769,000 1.02%
QH-R 488,100 1,151,916 0.98%
WHAUP 407,900 1,813,284 0.97%
CHG-R 613,200 1,901,152 0.96%
DCC-R 2,160,500 6,811,766 0.96%
SC-R 155,700 485,784 0.92%
MEGA-R 52,100 1,809,500 0.89%
ACE 715,500 2,690,088 0.85%
ICHI-R 64,100 870,780 0.83%
RBF-R 34,900 652,820 0.81%
SPRC-R 514,900 4,884,200 0.77%
CPF 144,100 4,178,900 0.75%
TTCL 9,500 55,575 0.72%
BBL-R 62,000 7,533,000 0.71%
LANNA 1,000 9,550 0.69%
SCCC-R 6,300 1,134,350 0.69%
TQM 5,500 673,750 0.67%
SAT-R 11,400 223,440 0.65%
CCET 79,600 263,610 0.62%
JMART 30,000 1,241,800 0.62%
VIBHA 211,200 468,980 0.59%
VGI-R 125,600 778,720 0.58%
PTL-R 236,800 6,441,275 0.56%
UTP 38,400 866,730 0.55%
ITD 414,400 774,928 0.52%
GUNKUL-R 1,631,000 6,779,462 0.48%
WHAUP-R 197,000 894,140 0.47%
RCL 71,700 2,652,400 0.43%
JKN 24,300 260,430 0.40%
UNIQ-R 64,400 422,130 0.40%
BEC 166,900 1,676,895 0.38%
ITD-R 299,700 556,308 0.37%
OR-R 103,300 3,124,825 0.37%
DCC 721,700 2,291,862 0.32%
JMART-R 15,200 630,000 0.32%
SSP 4,900 72,030 0.32%
STGT-R 42,200 1,867,350 0.29%
SCGP-R 73,400 4,023,700 0.26%
U-R 143,100 121,220 0.25%
AKR 200,000 233,000 0.22%
CGD-R 26,400 20,592 0.14%
TKN 25,000 240,000 0.14%
DELTA 6,000 2,214,200 0.13%
SCCC 1,200 216,900 0.13%
PTL 48,600 1,324,350 0.12%
BEC-R 50,000 497,500 0.11%
STARK 41,300 180,164 0.11%
THAI-R 20,000 40,764 0.11%
THCOM-R 20,000 214,520 0.11%
CPF-R 20,000 580,000 0.10%
TPIPL 132,300 273,294 0.10%
TTW-R 3,900 44,850 0.09%
UNIQ 14,800 94,720 0.09%
SIS 2,200 73,150 0.08%
SYNEX 3,500 101,650 0.06%
NOBLE 2,800 25,060 0.04%
BLA 200 5,000 0.02%
ETC 14,400 48,960 0.02%
NER 30,000 186,000 0.02%
PSL 3,200 57,520 0.02%
VIBHA-R 500 1,120 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น