TOP ปรับโครงสร้างเรือขนส่ง ขายหุ้น “ไทยออยล์มารีน” ให้ PRM มูลค่า 858 ลบ.

TOP แจ้งการปรับโครงสร้างกลุ่มเรือขนส่ง ขายหุ้น "ไทยออยล์มารีน" ให้บริษัทย่อยกลุ่ม PRM มูลค่า 858.60 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท Thaioil Marine International Pte Ltd (TOMI) จากบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM) ในราคาซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้น 277.18 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทจำหน่ายและโอนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท TM ให้แก่ บริษัท ภูริช มารีน จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ในราคาซื้อขายหุ้นรวมท้งสิ้น 858.60 ล้านบาท จึงทำให้บริษัท TM สิ้นสภาพ การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนของธุรกิจหลักอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวเรียนแจ้งไว้แล้ว

คำค้น